Zapraszamy do kontaktu

Selmatic Sp. z o. o.

Selmatic Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec, NIP 8172178857, REGON 363361277, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000594445. Kapitał zakładowy 10 000 PLN. Kapitał spłacony w całości.

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiadamy w ciągu kilkudziesięciu minut.